Làm chủ và làm thuê có khác nhau không?

Link: DinhVietDuy.ename.vn/b9

Xin mời quý độc giả nghe ý kiến của tôi trong đoạn video trò chuyện với Nam.UAH.Lecturer.vn

 bên dưới