Lời khuyên cho các bạn trẻ khởi nghiệp

Link: DinhVietDuy.ename.vn/b8

Xin mời quý độc giả nghe ý kiến của tôi trong đoạn video trò chuyện với Nam.UAH.Lecturer.vn

 bên dưới