Nên tự học điều gì để đón đầu xu thế ngành xây dựng?

Link: DinhVietDuy.ename.vn/b7

Xin mời quý độc giả nghe ý kiến của tôi trong đoạn video trò chuyện với Nam.UAH.Lecturer.vn

 bên dưới