Nên tự học những gì để thích nghi với sự biến đổi?

Link: DinhVietDuy.ename.vn/b6

Xin mời quý độc giả nghe ý kiến của tôi trong đoạn video trò chuyện với Nam.UAH.Lecturer.vn

 bên dưới