Vì sao BIM chưa thành công ở Việt Nam?

Link: DinhVietDuy.ename.vn/b4

Xin mời quý độc giả nghe ý kiến của tôi trong đoạn video trò chuyện với Nam.UAH.Lecturer.vn

 bên dưới