Nhu cầu tuyển dụng thay đổi như thế nào sau khủng hoảng?

Link: DinhVietDuy.ename.vn/b3

Xin mời quý độc giả nghe ý kiến của tôi trong đoạn video trò chuyện với Nam.UAH.Lecturer.vn

 bên dưới