Doanh nghiệp liên kết đào tạo sinh viên như thế nào?

Link: DinhVietDuy.ename.vn/b2

Xin mời quý độc giả nghe ý kiến của tôi trong đoạn video trò chuyện với Nam.UAH.Lecturer.vn

 bên dưới