Hoạt động của cựu sinh viên đại học Bách Khoa TP HCM

Link: DinhVietDuy.ename.vn/b10

Xin mời quý độc giả nghe ý kiến của tôi trong đoạn video trò chuyện với Nam.UAH.Lecturer.vn

 bên dưới